Akkredetiv

Təhlükəsiz və təminatlı beynəlxalq hesablaşmalarınız üçün

Akkredetiv

Akkreditiv-xarici ticarət əməliyyatları üzrə ümumi qəbul olunmuş ödəniş üsuludur və dünyanın bir çox ölkələrində mövcud olan daha çevik və təhlükəsiz hesablaşma formasıdır. Sənədli akkreditivin istifadəsi əvvəlcədən ödəniş etməməyə imkan verir. Hesablaşmanın bu forması həm mal və ya xidmət satıcısının, həm də alıcının maraqlarını yüksək dərəcədə qoruyur.

İdxal edən (alan) tərəf üçün üstünlüklər

  • Sizə zəmanət verilir ki, ödəniş yalnız satıcı tərəfindən müqavilə şərtlərinə əsasən, öz öhdəlikləri tam yerinə yetiriləndən sonra həyata keçiriləcək
  • Likvid vəsaitlərdən istifadə etmədən, malların və xidmətlərin ödənişinə möhlət almaq imkanı
  • Siz açılmış akkreditivin vaxt hüdudlarına istinad edərək, malların müəyyən vaxt dövründə çatdırılmasına əmin ola bilərsiniz
  • Bütün sənədlərin diqqətlə yoxlanılmasına əmin ola bilərsiniz

İxrac edən (satan) tərəf üçün üstünlüklər

  • Alıcının ödəniş etməkdən yayınması, alıcının müflis olması risklərini aradan qaldırmış olursunuz - akkreditivin şərtlərinə müvafiq sənədlər banka təqdim edildiyi halda ödənişinən qısa zamanda bank tərəfindən ediləcəyinə əmin olursunuz

AccessBank aşağıdakı akkreditiv növlərini təklif edir:

  • Birbaşa akkreditiv
  • Təsdiqlənmiş akkreditiv
  • Təsdiq olunmamış akkreditiv
  • Geri çağrılmayan akkreditiv
  • Rezervli "Stand-by" akkreditiv

Tariflər

Əməliyyat Qiymət
Akkreditiv açılması üçün komisyon
0,2% (min. 50)
Akkreditiv müddətinin uzadılması
0,2% (min. 50)
Akkreditiv avizo edilməsi 0,1% (min. 50 max. 500)
Akkreditiv üzrə təqdim edilmiş sənədlərin qəbulu və yoxlanılması
0,1% (min. 50 max. 500)
Akkreditiv üzrə ödəniş
0,1% (min. 50 max. 500)
Köçürülə bilən akkreditivin köçürülməsi haqqı
Köçürmə tariflərinə uyğun olaraq +Müxbir bankların xərcləri
Akkreditiv ləğv edilməsi
0,2% (min. 50)
Akkreditiv şərtlərinin dəyişdirilməsi
50
Akkreditiv üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması
50
Digər banklar tərəfindən açılmış akkreditiv haqqında sorğunun verilməsi
50
Poçt xidmətləri
Real qiymətlər