Tariflər və sənədlər

Bank xidmətlərinə dair müqavilənin şərtləri
Burada yerləşdirilmiş sənəd AccessBank QSC tərəfindən ofertaya dəvətdir. Orada bankın fiziki şəxslərə təklif etdiyi xidmətlərin ümumi şərtləri nəzərdə tutulur.
Fiziki şəxslər AccessBank QSC-yə ərizə (oferta) təqdim etməklə müvafiq bank xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Həmin ərizədə bankla bağlanacaq müqavilənin xüsusi (mühüm) şərtləri (məs: kreditin məbləği, faizi, FİFD və s.; əmanətin məbləği, faiz dərəcəsi, müddəti və s.) əks olunur və onlar müqavilə bağlandıqda müqavilənin tərkib hissəsini təşkil edəcəklər. Ərizə bankın səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmaqla və bankın möhürü qoyulmaqla qəbul (aksept) edildikdən sonra fiziki şəxs ərizənin bir nüsxəsini aldığını imzası ilə təsdiq etdikdə bankla müvafiq müqavilə bağlanmış hesab olunacaq
Baxmaq
Yükləmək
Biznes müştərilərinə bank xidmətlərinin göstərilməsi haqqında müqavilənin şərtləri
Burada yerləşdirilmiş sənəd AccessBank QSC tərəfindən ofertaya dəvətdir. Orada bankın fərdi sahibkar və hüquqi şəxslərə təklif etdiyi xidmətlərin ümumi şərtləri nəzərdə tutulur.
Fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxslər AccessBank QSC-yə ərizə (oferta) təqdim etməklə müvafiq bank xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Həmin ərizədə bankla bağlanacaq müqavilənin xüsusi (mühüm) şərtləri (məs: əmanətin məbləği, faiz dərəcəsi, müddəti və s.) əks olunur və onlar müqavilə bağlandıqda müqavilənin tərkib hissəsini təşkil edəcəklər. Ərizə bankın səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmaqla və bankın möhürü qoyulmaqla qəbul (aksept) edildikdən sonra fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxs ərizənin bir nüsxəsini aldığını imzası ilə təsdiq etdikdə bankla müvafiq müqavilə bağlanmış hesab olunacaq.
Baxmaq
Yükləmək
Ödəniş xidmətlərinə dair məlumatlandırma forması
Burada yerləşdirilmiş sənəd AccessBank QSC tərəfindən göstərilən ödəniş xidmətlərinə dair məlumatlandırma formasıdır.
Bank ödəniş xidmətlərinə dair hazırkı məlumatlandırma formasını bankın internet səhifəsinə yerləşdirməklə hər bir bank müştərisi üçün bankla ödəniş xidmətlərinə dair müqavilə imzalamazdan əvvəl, habelə bankın ödəniş xidmətlərindən istifadə etməzdən əvvəl bank və bank tərəfindən göstərilən ödəniş xidmətlərinə dair məlumatların əlçatanlığını təmin edir.
Baxmaq