Bank rəqəmlərdə

Bu səhifədə AccessBank-ın iqtisadi fəaliyyətini izləməyə imkan verən zəruri məlumatları əks etdirilib. Bu məlumatlara təqdimatlar, maliyyə göstəriciləri, illik hesabatlar, reytinqlər və s. daxildir. Bu hesabatların yerləşdirilməsi AccessBank-ın fəaliyyətinin şəffaflığının göstəricisidir.

İllik hesabatlar

Kapital adekvatlığı

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Mənfəət və zərər hesabatı

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Pul hərəkəti haqqında hesabat

Leverec Əmsalı

IFRS

Bankın rəsmi auditoru:
PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC
Ünvan: Landmark Ofis Plaza III, 12 – ci mərtəbə
Nizami küç., 90A
Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel: +994 12 4972515
Fax: +944 12 4977411
www.pwc.com/az/

Valyuta Məzənnələrİ

21.10.2021 ALIŞ SATIŞ
USD 1.6900 1.7010
EUR 1.9417 2.0011
Nağdsız ödəniş

Nağdsız ödəniş

21.10.2021 ALIŞ SATIŞ
USD 1.6990 1.7025
EUR 1.9615 1.9972
GBP 2.3019 2.3724
RUB 0.0234 0.0242

Kalkulyator*

AZN

* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır

AZN