Kreditlər
Depozitlər
Kartlar
Onlayn xidmətlər
Digər xidmətlər
AZ
EN RU

Bank rəqəmlərdə

Bu səhifədə AccessBank-ın iqtisadi fəaliyyətini izləməyə imkan verən zəruri məlumatları əks etdirilib. Bu məlumatlara təqdimatlar, maliyyə göstəriciləri, illik hesabatlar, reytinqlər və s. daxildir. Bu hesabatların yerləşdirilməsi AccessBank-ın fəaliyyətinin şəffaflığının göstəricisidir.

İllik hesabatlar
Kapital adekvatlığı
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Mənfəət və zərər hesabatı
Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat
Pul hərəkəti haqqında hesabat
Leverec Əmsalı
IFRS
Bankın rəsmi auditoru:
PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC. Ünvan: Landmark Ofis Plaza III, 12–ci mərtəbə, Nizami küç., 90A, Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel: +994 12 4972515
Fax: +944 12 4977411