Kreditlər
Depozitlər
Kartlar
Onlayn xidmətlər
Digər xidmətlər
AZ
EN RU

Bank rəqəmlərdə

Bu səhifədə AccessBank-ın iqtisadi fəaliyyətini izləməyə imkan verən zəruri məlumatları əks etdirilib. Bu məlumatlara təqdimatlar, maliyyə göstəriciləri, illik hesabatlar, reytinqlər və s. daxildir. Bu hesabatların yerləşdirilməsi AccessBank-ın fəaliyyətinin şəffaflığının göstəricisidir.

İllik hesabatlar
Kapital adekvatlığı
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Mənfəət və zərər hesabatı
Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat
Pul hərəkəti haqqında hesabat
Leverec Əmsalı
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər
IFRS
Bankın rəsmi auditoru:
PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC. Ünvan: Landmark Ofis Plaza III, 12–ci mərtəbə, Nizami küç., 90A, Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel: +994 12 4972515
Fax: +944 12 4977411