Bank qarantiyaları

Müqavilə üzrə öhdəliklərinizin effektiv həlli

Bank qarantiyaları

Bank qarantiyaları-İki biznes tərəfdaşı arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur. Bank, qarantiya ilə nəzərdə tutulmuş məbləğin, zəmanət şərtlərinə uyğun yazılı tələb təqdim olunduqda ödənilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür. Qarantiya ödəniş aləti deyil və zəmanət üzrə ödəniş müştəri öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə aparılır. Bank qarantiyasından istifadə edildikdə, ödəniş əvvəlcədən deyil, çatdırılmadan sonra və ya hissə-hissə ödənilir.

AccessBank aşağıdakı qarantiya növlərinı təklif edir

 • Tender qarantiyası
 • İşlərin yerinə yetirilməsi üzrə qarantiya
 • Avans ödənişinin qaytarılması üzrə qarantiya
 • Ödəniş qarantiyası
 • Kontr-qarantiya
 • Gömrük qarantiyası

AccessBank aşağıdakı akkreditiv növlərini təklif edir

 • Birbaşa akkreditiv
 • Təsdiqlənmiş akkreditiv
 • Təsdiq olunmamış akkreditiv
 • Geri çağrılmayan akkreditiv
 • Rezervli "Stand-by" akkreditiv

Tariflər

Əməliyyat Qiymət
Bank qarantiyasının açılması üçün komisyon
0.2% (min. 50)
Bank qarantiyasının müddətinin uzadılması
0.2% (min. 50)
Bank qarantiyasının avizo edilməsi 0.1% (min.50 max.500)
Bank qarantiyası üzrə təqdim edilmiş sənədlərin qəbulu və yoxlanılması
0.1% (min.50 max.500)
Bank qarantiyası üzrə ödəniş
0.1% (min.50 max.500)
Köçürülə bilən bank qarantiyası köçürülməsi haqqı
Köçürmə tariflərinə uyğun olaraq +Müxbir bankların xərcləri
Bank qarantiyasının ləğv edilməsi
0.2% (min.50)
Bank qarantiyası şərtlərinin dəyişdirilməsi
50
Bank qarantiyası üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması
50
Digər banklar tərəfindən açılmış bank qarantiyası haqqında sorğunun verilməsi
50
Poçt xidmətləri
Real qiymətlər