Əmanəti indi onlayn sifariş et!

Cədvəl
Şərtlər
AZN
USD
Məbləğ Faiz dərəcəsi
1 - 999,99 0,1%
1 000 - 29999,99 3%
30 000 - 99 999,99 3,5%
100000+ 4,5%
Məbləğ Faiz dərəcəsi
1 - 999,99 0,1%
1000 - 29999,99 0,5%
30000 - 99999,99 0,8%
100000+ 1,0%
  • Əmanətin valyutası: AZN/USD
  • Minimal ilkin əmanət: 100 AZN/USD
  • Əmanətin müddəti: Müddətsiz
  • Maksimal faiz dərəcəsi: AZN-4,5%; USD-1%
  • Faizlərinin ödənişi: Hər ayın sonunda
Əlverişli depoziti