Kreditlər
Depozitlər
Kartlar
Onlayn xidmətlər
Digər xidmətlər
AZ
EN RU

Əmanəti indi onlayn sifariş et!

Depozit kalkulyatoru

Gəlirini hesabla
Kalkulyator
Cədvəl
Şərtlər
Qeyd
Məbləğ
Müddət
AZN
USD
İllik faiz dərəcəsi
Müddət (ay) Standard faiz dərəcəsi Aksiya üzrə faiz dərəcəsi (17.09.2023 tarixdən etibarən, Yalnız kampaniya çərçivəsində həmin kampaniyanın şərtləri daxilində açılan əmanətlərə şamil olunur) 09.03.2023-cü il tarixədək “Avtomatik bərpa” prolonqasiya Seçimi ilə açılan əmanətlər üçün “Avtomatik bərpa” Prolonqasiya olunma anından etibarən*
Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi
6 6,5% 7% 6,5% 7% 3% 4%
12 8,5% 9% 10% 10,5% 6% 6,5%
18 9,5% 10% 10,3% 10,6% 6,5% 7%
24 9,5% 10% 10,4% 10,7% 6,5% 7%
Müddət (ay) Standard faiz dərəcəsi Aksiya üzrə faiz dərəcəsi (02.03.2023 tarixdən etibarən, Yalnız kampaniya çərçivəsində həmin kampaniyanın şərtləri daxilində açılan əmanətlərə şamil olunur) 09.03.2023-cü il tarixədək “Avtomatik bərpa” prolonqasiya Seçimi ilə açılan əmanətlər üçün “Avtomatik bərpa” Prolonqasiya olunma anından etibarən**
Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi
6 0,2% 0,5% 0,5% 0,7% 0,1% 0,3%
12 1,2% 1,5% 2,5 - 3,5%* 2,5 - 4%* 0,5% 1%
18 1,4% 1,7% 2,5 - 3,5%* 2,5 - 4%* 0,5% 1%
24 1,4% 1,7% 2,5 - 3,5%* 2,5 - 4%* 0,5% 1%

* - Qeyd: 09.03.2023-cü il tarixinədək “Avtomatik bərpa” prolonqasiya seçimi şərti ilə açılan əmanətlər üzrə “Avtomatik bərpa” prolonqasiya anında müvafiq əmanət üzrə bu növ əmanətlər üçün nəzərdə tutulan illik faiz dərəcəsi tətbiq olunur və əmanət faizi prolonqasiya anından etibarən nəzərdə tutulan illik faiz dərəcəsi əsasında hesablanır.

* - Qeyd edilən faiz dərəcələri ilə açılan əmanətlər qorunan əmanət hesab olunmur və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən sığortalanmır. Qeyd edilən faiz dərəcələri 100 000 USD məbləğədək (daxil olmaqla) əmanət yerləşdirən müştərilərə şamil edilir. Bu məbləğdən yuxarı əmanətlər üzrə faiz dərəcəsinə fərdi qaydada baxılır.
** - Qeyd: 09.03.2023-cü il tarixinədək “Avtomatik bərpa” prolonqasiya seçimi şərti ilə açılan əmanətlər üzrə “Avtomatik bərpa” prolonqasiya anında müvafiq əmanət üzrə bu növ əmanətlər üçün nəzərdə tutulan illik faiz dərəcəsi tətbiq olunur və əmanət faizi prolonqasiya anından etibarən nəzərdə tutulan illik faiz dərəcəsi əsasında hesablanır.

 • Əmanətin valyutası: Manat, ABŞ dolları
 • Minimal ilkin əmanət: 50 Manat / ABŞ dolları
 • Əmanətin müddəti: Manat üçün - 6 aydan 24 ayadək, ABŞ dolları üçün - 6 aydan 24 ayadək
 • Maksimal faiz dərəcəsi: AZN - 10,7%; USD - 4%
 • Faizlərinin ödənişi: Müştərinin istəyilə - aylıq və ya müddətin sonunda
 • Aksiya AZN və USD valyutasında yeni əmanət məbləği yerləşdirən müştərilərə şamil edilir.
 • Aksiya əmanətləri prolonqasiya olunmuş əmanət müştərilərinə şamil edilmir.
 • Əmanət bağlandığı və cari hesaba köçürüldüyü tarixdən 1 aydan az müddət sonra açılan əmanət yeni əmanət hesab edilmir.

Əmanətləri AZN valyutasında olan mövcud müştərilərin müddətli əmanətlərinin avtomatik prolonqasiyası zamanı həmin əmanətlərə aşağıdakı əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir:

 • 1 aydan 9 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 6 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
 • 9 aydan 12 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 12 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
 • 13 aydan 18 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 12 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
 • 19 aydan 24 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 18 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.

Əmanətləri USD valyutasında olan mövcud müştərilərin müddətli əmanətlərinin avtomatik prolonqasiyası zamanı həmin əmanətlərə aşağıdakı əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir:

 • 1 aydan 9 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 6 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
 • 9 aydan 12 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 12 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
 • 13 aydan 18 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 12 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
 • 19 aydan 24 ayadək müddətə olan müddətli əmanətlərin avtomatik prolonqasiyası zamanı müvafiq olaraq 18 ay müddətinə verilən əmanətlər üzrə müəyyən olunan əmanət faiz dərəcələri tətbiq edilir.
Müddətli depozit